SİSMİK İZOLASYON SİSTEMLERİ ÇALIŞTAYI: UYGULAMALAR, YÖNETMELİKLER ve KALİTE KONTROL TESTLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi, Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü tarafından düzenlenen ve bazı üyelerimizin de sponsoru oldukları Sismik İzolasyon Sistemleri Çalıştayı, 11 Aralık 2013 tarihinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya ait sonuç bildirgesi, sunum özetleri ve panel soru-cevap kayıtları http://www.eedmi.itu.edu.tr/ adresinden indirilebilir.

ITU9225