Home » Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Deprem İzolasyon Derneği (DİD) 2006 yılında kurulmuş olup, yerel ve uluslararası üyeleri arasında sismik izolasyon ve sönümleme teknolojileri üzerine faaliyet gösteren üreticilerin, mühendislik ve mimarlık firmalarının, inşaat şirketlerinin, akademisyenlerin ve sismik izolasyon teknolojileriyle ilgilenen diğer şirketlerin ve kurumların bulunduğu bir dernektir.

Derneğin misyonu:

Bir deprem esnasında başta can kayıpları olmak üzere, yapıların gerek taşıyıcı sistemlerinde gerekse yapısal olmayan bileşenlerinde ve donanımlarında oluşacak hasarları önleyen, yıkıcı depremler sonrasında mikro ve makro ekonomide oluşabilecek maddi ve manevi kayıpları azaltan sismik izolasyon teknolojilerinin doğru şekilde kullanılarak yaygınlaşmasını sağlamak ve bu konu hakkındaki farkındalığı artırmak için çaba harcamaktır. Deprem İzolasyon Derneği, merkezi İtalya’da bulunan ASSISi (Anti-Seismic Systems International Society) derneğinin üyesidir. Aralarında, 2007 yılında İstanbul’da düzenlenen ASISi 10. Dünya Sismik İzolasyon, Enerji Sönümleme ve Yapıların Aktif Titreşim Kontrolü Konferansı’nın yerel organizatörlüğünün de olduğu önemli ve prestijli faaliyetlerde bulunmuştur ve bu çabalarını her geçen gün artırarak sürdürmektedir. 

DEPREM İZOLASYONU (SİSMİK İZOLASYON) NEDİR?

Büyük bir depremden insanların sağ çıkmasını sağlamanın yanı sıra, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilmesi gibi amaçlarla, yapıların işlevlerinin kesilmeden devam etmesi gerekliliği ve/veya talebi de söz konusu olduğunda, mevcut deprem yönetmeliklerinden daha ileride bir tasarımın gerekli olduğu aşikardır. Bu noktada en güvenli, çağdaş ve güncel yöntem DEPREM İZOLASYONU teknolojisidir. (Sismik İzolasyon ya da Sismik Temel İzolasyonu olarak da bilinir.) Bir yapının sahibi veya yöneticisi, ne büyüklükte bir deprem olursa olsun, depremden hemen sonra evine, işyerine girip normal hayatına, üretimine kaldığı yerden devam etmek istiyorsa, işte bu noktada klasik deprem yönetmelikleri yetersiz kalmakta ve deprem izolasyonu teknolojisi kaçınılmaz olmaktadır. Çünkü deprem yönetmeliklerinin amacı sadece can güvenliğidir. Oysa büyük bir depremin ana ve artçı şokları sadece fiziksel olmayıp aynı zamanda ekonomik şoklar da yaratmaktadır. Bu sebeple deprem sonrasında oluşacak zararlar, yapılarda gözle görülen somut hasarların çok daha ötesine, önceden görülmeyen boyutlara uzanabilmektedir. Zararın gerçek boyutu haftalar, aylar, hatta yıllar geçmeden tam olarak anlaşılamayabilir. Maalesef birçok kuruluş ve şirket, bu tür ekonomik artçı şoklara karşı güvencede değildir. Şirketlerin ve kurumların günlük operasyonlarının kesintiye uğraması riskini ortadan kaldıran teknoloji DEPREM İZOLASYONU’dur.