17 Ağustos 1999 Depremi 20. Yıldönümü Bildirisi

                                                                 

                                                                                  Deprem İzolasyon Derneği

                                                             17 Ağustos 1999 Depremi 20. Yıldönümü Bildirisi

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşadığımız ülke tarihinin en büyük doğal afetlerinden biri olan Kocaeli Depremi’nin yarattığı can ve mal kaybının boyutu tüm halkımız tarafından bilinen bir gerçektir. O tarih Türkiye için bir milat olmuş ve deprem gerçeği giderek toplumun her düzeyinde konuşulmaya ve tartışılmaya başlanmıştır.

Aradan geçen 20 yıl içinde deprem bilincinin arttırılması ve etkisinin azaltılması için yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde, birkaç iyi ve etkili proje dışında, istenen ve beklenen düzeyde olmadığını görmekteyiz.

Özellikle son yıllarda artan yüksek maliyetli inşaat yatırımları düşünüldüğünde söz konusu binalarında deprem sonrası meydana gelebilecek hasarın ekonomik etkisinin çok büyük olacağı açıktır. Artık depremin ne zaman, nerede ve hangi büyüklükte olacağı sorularını bir tarafa bırakıp, söz konusu doğal afetin meydana geleceği gerçeğine karşı yapılacak çalışmalara odaklanmanın en rasyonel davranış olacağını düşünmekteyiz.

Dünyada bu alandaki gelişen teknolojileri takip ederek Türkiye’de de uygulanması için gerekli teknik ve ekonomik altyapının hazırlanması kaçınılmaz bir gerçektir. Türkiye gibi yapı stoğu kötü, yapı tasarım ve üretim aşaması kontrolsüz ve teknik personelinin deprem bilinci sınırlı olan bir ülkede her geçen yıl riskli binaların sayısına yenileri eklenmektedir. Türkiye ve özellikle İstanbul’daki deprem riski ve kayıpları için yapılan akademik çalışmalar da olası deprem kayıplarının ekonomik boyutlarının büyüklüğünü ortaya koymaktadır.

Deprem İzolasyon Derneği olarak söz konusu riskin azaltılması için bir aksiyon planının hayata geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu sorunun çözümünde, dünyada geçmiş depremlerde denenmiş ve uzun yıllardır uygulaması devam eden “deprem yalıtımı” uygulamasının başta hastane, okul, enerji ve haberleşme tesisleri gibi kritik binalar olmak üzere konut binalarında uygulanmasının en etkin ve en rasyonel davranış olacağını düşüncesindeyiz.

Bu konuda gerekli desteği ilgili tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ve halka aktarmayı temel görev edinen Deprem İzolasyon Derneği, Türkiye’deki deprem zararlarının azaltılmasında kullanılması en uygun çözümün deprem yalıtımı olduğunu bir kez daha vurgulamak istemektedir.

Deprem İzolasyonu Türkiye’nin deprem zararlarının azaltılması konusunda yapacağı en etkili çözümlerden biridir ve depreme dayanıklı yapı tasarımının geleceğidir. Mevcut yapı stoğuna hasargörebilirliği yüksek olan yapılar eklemek yerine daha fazla zaman kaybetmeden harekete geçmek en uygun davranıştır. Zira artık sorunların ne olduğu yerine çözümün ne olduğuna odaklanmak ve aksiyon almak zamanıdır. Daha fazla geç olmadan…

17.08.2019

Dr. Cüneyt Tüzün

Deprem İzolasyon Derneği Yönetim Kurulu Adına